Hoạt động

Pha phin hay pha máy​

Chuyện ngày xưa có chàng trai lên thành phố, anh học được rất nhiều điều, quay trở về nhà áp dụng những điều mình học trên thành phố, nhưng không như mong đợi, những điều áp dụng không hoạt động