Cà Phê Một Nguồn – Robusta Trang trại Nguyên Start – Cư-kuin, Daklak

Giới thiệu:

Được trồng ở vùng Cư kuin, Daklak. Vị hạt đậm và chắc, giống cà phê Robusta (cà vối). Sản lượng 5 tấn/năm.

Đặc điểm: Nằm ở vùng đất được Pháp, sau là Đưc (Cộng hòa dân chủ Đức) chọn làm vùng nguyên liệu, hái quả chín.