Cà Phê Một Nguồn – Robusta vườn anh Sào – Hòa Thắng, Daklak

Giới thiệu:

Được trồng ở vùng Hòa Thắng, Daklak. Vị hạt đậm và chắc, giống cà phê Robusta (cà vối). Sản lượng 1 tấn/năm.

Đặc điểm: canh tác sử dụng phân hữu cơ và hái quả chín.