Cà phê một nguồn: Giới thiệu

Việc giữ chất cà phê ổn định, để có một trải nghiệm thống-nhất đến người thưởng thức cà phê là một việc quan trọng.

Một chút về lịch sử

Khi đi sâu về cà phê, chúng tôi nhận thấy vị cà phê của mỗi vùng có sự khác biệt. Vấn đề càng lớn hơn khi xa mùa vụ, các nhà thu mua lấy từ nhiều nguồn khác nhau và phân biệt theo kích thước hạt. Vấn đề nảy sinh khi cà phê đến các cửa hàng, một số khách bắt đầu phàn nàn về sao cà phê khác biệt.

Chúng tôi gặp vấn đề này năm qua năm và cùng ngồi bàn luận để tìm giải pháp để giải quyết cho việc giữ chất cà phê luôn ổn định, để có một trải nghiệm thống-nhất đến người thưởng thức cà phê. Kết quả, chúng tôi nhận thấy việc có thể cung cấp cà phê cùng một nhà vườn quan năm cho một cửa hàng là một giải pháp gốc rễ của vấn đề này.

Cách hoạt động

Chúng tôi liên kết với nhà vườn và ký kết sản lượng tiêu thụ. Mỗi cửa hàng khi dùng cà phê chúng tôi sẽ cam kết cung cấp đúng cà phê của một nhà vườn trong suốt năm.

Nguyên Start sẽ cung cấp một nguồn cà phê đến cùng một cửa hàng

Danh sách các nhà vườn ở đây: Link >>